Kvíz na vlajky

Začiatok

21:43:54 (GMT)

Uplynulý čas

0s

Opakovať

Ktorého štátu je táto vlajka?

1. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
2. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
3. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
4. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
5. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
6. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
7. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
8. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
9. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
10. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
11. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
12. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
13. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
14. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
15. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
16. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
17. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
18. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
19. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)
20. / 20
a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)