Vlajky štátov: Európska únia

Belgicko

Vlajka Belgicka

Bulharsko

Vlajka Bulharska

Cyprus

Vlajka Cypru

Česko

Vlajka Česka

Dánsko

Vlajka Dánska

Estónsko

Vlajka Estónska

Fínsko

Vlajka Fínska

Francúzsko

Vlajka Francúzska

Grécko

Vlajka Grécka

Holandsko

Vlajka Holandska

Írsko

Vlajka Írska

Litva

Vlajka Litvy

Lotyšsko

Vlajka Lotyšska

Luxembursko

Vlajka Luxemburska

Maďarsko

Vlajka Maďarska

Malta

Vlajka Malty

Nemecko

Vlajka Nemecka

Poľsko

Vlajka Poľska

Portugalsko

Vlajka Portugalska

Rakúsko

Vlajka Rakúska

Rumunsko

Vlajka Rumunska

Slovensko

Vlajka Slovenska

Slovinsko

Vlajka Slovinska

Španielsko

Vlajka Španielska

Švédsko

Vlajka Švédska

Taliansko

Vlajka Talianska