Vlajka Vietnamu 🇻🇳

Vlajka Vietnamu

Vietnamská vlajka nesie farby veľmi obľúbené v tejto časti sveta - červenú a žltú. Červená je použitá ako podklad listu a žltá vypĺňa päťcípu hviezdu uprostred vlajky. Podoba vlajky odkazuje na vietnamskú komunistickú minulosť a má tiež symbolizovať boj proti Francúzom. Každý z cípov hviezdy reprezentuje jednotlivé skupiny obyvateľstva, ktoré prispeli k budovaniu socialistického Vietnamu - roľníkmi, robotníkov, intelektuálov, mládež a vojakmi. Hviezda má pripomínať národnú jednotu, ktorá je pre krajinu, ktorý prešla toľkými turbulenciami, veľmi dôležitým pojmom. Do roku 1975 bol Vietnam rozdelený na severnú a južnú časť, kde Severný Vietnam bol podporovaný Čínou a ZSSR a Južný Vietnam sa tešil priazni USA. Po skončení vietnamskej vojny sa obe krajiny znovu spojili.

Stiahnuť vlajku

Vlajka na prevzatie

Vlajka na vloženie na web

30x20 px

Ikona vlajky

<a href="https://www.statnevlajky.sk/vietnam"><img alt="Vlajka Vietnamu" src="https://www.statnevlajky.sk/data/flags/mini/vn.png" width="30" height="20" /></a>
120x80 px

Malý obrázok vlajky s tieňom

<a href="https://www.statnevlajky.sk/vietnam"><img alt="Vlajka Vietnamu" src="https://www.statnevlajky.sk/data/flags/small/vn.png" width="120" height="80" /></a>
550x367 px

Veľký obrázok vlajky

<a href="https://www.statnevlajky.sk/vietnam"><img alt="Vlajka Vietnamu" src="https://www.statnevlajky.sk/data/flags/normal/vn.png" width="550" height="367" /></a>

Základný údaje

Emoji symbol 🇻🇳skopírovať do schránky
Štát Vietnam
Hlavné mesto Hanoj
Kontinent Ázia
Obyvateľov 89.708.900 (2013)
Rozloha 331.689 km2
Vznik 2. 9. 1945
Najvyšší vrch Fan Si Pan (3.144 m)
HDP $ 3.788 (IMF, 2012)
Mena dong (VND)
Medzinárodný kód VN (VNM)
Smerové telefónne číslo +84
Internetová doména .vn

Vlajky susedných štátov

Kde se štát nachádza